Category Archives: Kontekst

Obowiązki tłumacza

Każdy, kto zaczyna przygodę jako tłumacz, ma pewne obowiązki. Jednym z nich, a zarazem najważniejszym jest poprawne tłumaczenie tekstów zleconych przez

Przebieg tłumaczenia

www.annaaksamit.pl

Każde tłumaczenie składa się z dwóch faz. Opisują one bowiem dokładnie wykonywane czynności przez osobę tłumacząca. Pierwszym krokiem jest

Tłumaczenia w oprogramowaniu

Tłumaczenie oprogramowania komputerowego to nic innego, jak tłumaczenie treści programu na język rodzimy. Każdy program komputerowy posiada wiele

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego, osoba tłumacząca najpierw notuje ze słów mówcy jego wypowiedzi, a następnie na podstawie zebranych treści

Tłumaczenie, czyli przekład

Tłumaczenia, czyli tak zwane przekłady tekstu z jednego języka na inny wykonywane są przez człowieka od zarania dziejów. Najlepszym przykładem jest biblia, która