Category Archives: Tłumacz

Przebieg tłumaczenia

Każde tłumaczenie składa się z dwóch faz. Opisują one bowiem dokładnie wykonywane czynności przez osobę tłumacząca. Pierwszym krokiem jest

Tłumaczenia w oprogramowaniu

Tłumaczenie oprogramowania komputerowego to nic innego, jak tłumaczenie treści programu na język rodzimy. Każdy program komputerowy posiada wiele

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego, osoba tłumacząca najpierw notuje ze słów mówcy jego wypowiedzi, a następnie na podstawie zebranych treści

Tłumaczenie, czyli przekład

Tłumaczenia, czyli tak zwane przekłady tekstu z jednego języka na inny wykonywane są przez człowieka od zarania dziejów. Najlepszym przykładem jest biblia, która

Tłumaczenie bajek

www.dekameron.com.pl

Wiele z obecnie znanych nam powieści, bajek czy opowiadań, oryginalnie napisane zostały w całkiem innym języku. Na potrzeby edukacji, ale i nie tylko, zostały