Tłumaczenie konsekutywne

www.ubikbc.pl

Podczas tłumaczenia konsekutywnego, osoba tłumacząca najpierw notuje ze słów mówcy jego wypowiedzi, a następnie na podstawie zebranych treści tłumaczy je na język obcy. Wypowiedzi po przetłumaczeniu muszą być jak najbardziej spójne i poprawne pod względem zarówno stylistycznym jak i ortograficznym. Metoda ta obecnie wychodzi z użycia, ponieważ jej praktyczność jest praktycznie równa zeru. Wiele z tłumaczeń robionych na podstawie notatek traciło swój sens oraz przesłanie.

Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest dobór symboli stosowanych przez Biuro tłumaczeń w Kielcach. Jest on zupełnie dowolny i każda osoba, zajmująca się tłumaczeniem może dobrać swoje oznaczenia. Powoduje to tak zwany „bałagan” w notatkach, przez co projekty nad którymi pracuje więcej niż jedna osoba są dość uciążliwe. Metoda ta jest skuteczna w momencie, gdy tłumacz zajmuje się wyłącznie swoimi zapiskami, ponieważ spoglądając na symbole od razu przypomina sobie treść wypowiedzianych wcześniej słów. Jeśli zaś chodzi o nazwy własne oraz wartości przedstawiane za pomocą cyfr, należy je przedstawić w sposób identyczny jak w wypowiedzi. Pomocne okaże się biuro tłumaczeń w Kielcach. Pomogą oni z każdym tłumaczeniem, od przysięgłych po medyczne.